Beroepsethiek en kwalificaties

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Van Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. U vindt mijn kwaliteitsstatuut voor 2018 hier(LINK).

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Klachtenregeling

Bij eventuele ontevredenheid over de behandeling bij mij of mij als behandelaar, wil ik u vragen dit zo spoedig mogelijk met mij zelf bespreken. Wij zullen dan uitzoeken of we tot een oplossing kunnen komen en we bijvoorbeeld onze werkwijze kunnen aanpassen. Ook kan het zijn dat we tot de conclusie komen dat u beter elders uw therapie kunt voortzetten. In dat geval zal ik met u mee zoeken naar een geschikte andere behandelaar of behandelsetting. Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden en de problemen van de behandeling bij mij niet verholpen zijn, kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om daar bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Voor meer informatie klik hier/klachtenreglement.

Leave a comment