Kosten

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. In 2024 bedraagt het wettelijk eigen risico 385 euro per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoeding.

Voor 2024 heeft de praktijk geen contracten met zorgverzekeringen. U krijgt via restitutie 50 tot 90% terug van uw verzekeraar. Het overige deel dient u zelf te betalen. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief meestal wel volledig vergoed.

De rekening zal ik bij u persoonlijk innen, bij afsluiting van de behandeling of elke 3 maanden. Ik werk net als alle vergoede psychologen vanaf 1 Januari 2022 volgens het Zorgprestatiemodel. Doorgaans spreken wij af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

Als u een afspraak niet nakomt, kan ik deze niet declareren bij de zorgverzekeraar. Daarom komen de kosten hiervan gedeeltelijk voor uw rekening (no show-tarief). Voor een sessies die niet of korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, hanteer ik een tarief van 50 euro.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (OVP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is in 2022 het tarief 130 euro per sessie van 45 minuten en € 150,- per sessie van 60 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.